Home Tin Tức Chuyện hút bể phốt kỳ cục ở Hà Nội: Thể tích tối đa không thể quá 6m3!