Home Bóng đá Câu lạc bộ Hải Phòng: Lịch sử và thành tích đạt được