Cơ hội tiếp cận agency, freelancer kỳ cựu tại Business Networking của F-Event

Bạn là Agency đang tìm kiếm các freelancer xuất sắc, nhiệt huyết để outsource những phần công việc quan trọng trong dự án của mình? Hay bạn là một Freelancer đầy năng lực, kinh nghiệm trong lãnh vực Marketing/PR/Event/Design/Digital Marketing… đang tìm kiếm cơ hội cộng tác…